Information til danske medicinalfirmaer

Det er gratis for medicinalfirmaer at få deres produkter vist på VETiSearch. Hvis et veterinærmedicinsk produkt er godkendt i Danmark, findes det på VETiSearch.

VETiSearch opdateres dagligt med information fra offentlige databaser hos European Medicines Agency og Lægemiddelstyrelsen.

VETiSearch giver et transparent og overskueligt overblik over al godkendt veterinærmedicin i Danmark, hvilket styrker den enkelte dyrlæges faglige viden på området. Dyrlægen sparer både tid og penge ved at bruge VETiSearch, idet siden hjælper dyrlægen med at digitalisere administrative opgaver som receptudstedelse, medicinbestilling og lageroptælling.

Vil du som medicinalfirma være med til at give dyrlægerne en lettere hverdag?

Vi tilbyder alle firmaer en direkte adgang til VETiSearch.

Som medicinalfirma kan man på VETiSearch få tilgang til et personligt firma-CMS efter ønske. CMS står for "Content Management System" - en direkte mulighed at uploade og redigere direkte i firmaets egne produkter på VETiSearch.dk uden at skulle have kendskab til programmering eller hosting. Dette firma-CMS tilbydes som tilkøb.

Med et firma-CMS vil det enkelte firma kunne agere hurtigere i markedet og være først, når det gælder faglighed og personlig kontakt til de danske dyrlæger. Med et firma-CMS på VETiSearch, kan du sikre at danske dyrlæger får den nyeste information og viden omkring dine produkter, f.eks.:

  • Produktfotos til bedre produktidentifikation
  • Visning af dyrlægens personlige konsulent ud fra postnummer og fagområde
  • Adgang til nyeste produkt Flyers / Handouts (PDF), fx. dosisskemaer
  • Adgang til nyeste produkt informationsvideoer

Hvis du er interesseret i at høre mere om ovenstående er du meget velkomment til at kontakte os på kontakt@vetisearch.dk