Information til medicinalfirmaer

Det er gratis for dyrlæger, veterinærsygeplejersker og dyrelægestuderende at bruge VETiSearch. Det er også gratis for danske medicinalfirmaer at få deres produkter vist på VETiSearch. Hvis et veterinærmedicinsk produkt er godkendt i Danmark, findes det på VETiSearch.

VETiSearch opdateres dagligt med information fra offentlige databaser hos European Medicines Agency og Lægemiddelstyrelsen.

VETiSearch giver et transparent og overskueligt overblik over al godkendt veterinærmedicin i Danmark, hvilket styrker den enkelte dyrlæges faglige viden på området. Dyrlægen sparer både tid og penge ved at bruge VETiSearch, idet siden hjælper dyrlægen med at digitalisere administrative opgaver som receptudstedelse, medicinbestilling og lageroptælling.

Det estimeres at en dyrlæge sparer ca. 100 arbejdstimer om året, ved at bruge VETiSearch i sit daglig arbejde.

Vi tilbyder alle medicinalfirmaer en direkte adgang til VETiSearch.

Som medicinalfirma kan man på VETiSearch få tilgang til et personligt firma-CMS efter ønske. CMS står for "Content Management System" - en direkte mulighed at uploade og redigere direkte i firmaets egne produkter på VETiSearch.dk uden at skulle have kendskab til programmering eller hosting. Dette firma-CMS tilbydes som tilkøb.

Med et firma-CMS vil dit medicinalfirma være frontløber for resten af veterinærbranchen, idet dit firma vil hjælpe dyrlægen med forøget faglighed og bedre tidsoptimering - og deraf minimere stress i hverdagen som dyrlæge.

Med et firma-CMS på VETiSearch, kan du sikre at danske dyrlæger får den nyeste og mest korrekte understøttende informationsmateriale og viden omkring dine produkter, f.eks.:

  • Produktfotos af emballagen eller medicinen for bedre produktidentifikation, hvilket nedsætter riskoen for utilsigtede hændelser (UTH).
  • Visning af dyrlægens personlige konsulent ud fra postnummer og fagområde, så dyrlægen straks kan få svar på faglige spørgsmål der er relateret til et lægemiddel.
  • Adgang til nyeste produkt Flyers / Handouts (PDF), f.eks. dosisskemaer eller andet understøttende informationsmateriale og hjælpemidler der minimerer risikoen for fejlmedicinering i hverdagen.
  • Adgang til nyeste produkt informationsvideoer, der f.eks. viser hvordan medicinen bruges eller dispenseres.

VetiSearch er en uafhængig søgemaskine og altså et vigtigt opslagsværk for fagpersoner der arbejder i veterinærbranchen. VETiSearch er et selvejende firma og hjemmesiden indeholder ingen reklamer eller reklameaktivitet.

Hvis du er interesseret i at høre mere om ovenstående er du meget velkomment til at kontakte os på kontakt@vetisearch.dk