Kom godt i gang

Vi har lavet nogle video-guides til at få dig godt i gang med VETiSearch.

Hurtigt i gang

Indstil søgekriterier

Hvordan indstiller jeg mine søgekriterier på VETiSearch? På VETiSearch er det muligt at sortere efter dyrearter, så man kun får vist relevante søgninger. I denne video vises hvordan du kan indstille VETiSearch, så alle søgninger matcher dit behov.

Opret NY dyrlæge til klinik

Hvordan opretter jeg en NY dyrlæge til min klinik? På VETiSearch kan en autoriseret dansk dyrlæge udstede sine recepter direkte. For at overholde den danske lovgivning om receptudstedelse og personlig autorisation, skal alle dyrlæger på en tilknyttet dyreklinik oprettes som brugere på VETiSearch. I denne video vises hvordan du hurtigt og let kan oprette en ny dyrlæge til din klinik.

Oprettelse af dyrlæges underskrift

Hvordan opretter jeg min egen underskrift på VETiSearch? På VETiSearch kan en autoriseret dansk dyrlæge udstede sine recepter direkte. VETiSearch giver dyrlægen mulighed for at registrere sin underskrift via direkte foto-implementering. I denne video vises hvordan du hurtigt og let kan oploade din underskrift, så du på under et minut er klar til at kunne skrive og sende krypterede veterinære recepter til alle danske apoteker.

Søgning fra forsiden

Hvordan søger jeg via de ikoner der findes på forsiden? På VETiSearch er det bl.a. muligt at søge på Medicin A-Z, indholdsstoffer, medicinske undergrupper og speciale områder. I denne video vises hvordan man kan søge på de forskellige måder.

Søgning via søgefeltet

Hvordan søger jeg via søgefeltet på forsiden? På VETiSearch er det bl.a. muligt at søge på produktnavn, indholdsstof, nordisk varenummer, stregkode/EAN nummer og indikation. I denne video vises hvordan man kan søge på de forskellige måder.

Produktsider

Gennemgang af alle info på produkt-fanebladet

Hvilke informationer kan jeg få ved at læse produkt-fanebladet? På VETiSearch har hvert produkt et produkt-faneblad der indeholder en stor mængde informationer om det enkelte veterinærmedicinske produkt, bl.a: Produktnavn, pakningsstørrelse, indholdsstof, ATC kode, dyreart, indikation, doseringsforslag, bivirkninger, udlevering, EMA / EU antibiotika-kategorisering, pris, nordisk varenummer, stregkode / EAN-nummer og ansvarshavende medicinalfirma. I denne video får du en guide igennem de informationer der kan findes på vores produkt-faneblad.

Søgning på ATC-kode

Hvordan søger jeg via ATC-kode? På VETiSearch er det bl.a. muligt at få et større overblik over veterinærmedicinske indholdsstoffers kategorisering og gruppering via brug af de internationalt anerkendte ATC-koder. I denne video vises hvordan du kan søge på de forskellige måder, for derved at opnå en større viden omkring veterinærmedicinske indholdsstoffer.

Recepthåndtering

Print af recept på klinikken

Hvordan printer jeg en recept på klinikken? Med VETiSearch kan du som dansk dyrlæge printe en recept i egen klinik. Receptskrivningen er hurtig og enkel og det tager derfor under et minut at udfylde og klargøre en recept til dine kunder. I denne video bliver du guidet igennem recept-skrivningsprocessen.

Send krypteret recept til et dansk apotek

Hvordan sender jeg en krypteret recept til et dansk apotek? Med VETiSearch kan danske dyrlæger sende en krypteret recept til et hvilken som helst dansk apotek. Receptskrivningen er hurtig og enkel og det tager derfor under et minut at udfylde og sende en recept til et dansk apotek efter eget valg. På den måde undgår at skulle indtelefonere en recept til pågældende apotek - hvorved du sparer kostbar tid! I denne video bliver du guidet igennem recept-skrivningsprocessen.

Medicinliste og varebestilling

Opret NY medicinliste

Hvordan opretter jeg en NY medicinliste? VETiSearch giver dig med mere korrekt og effektiv medicinhåndtering i det daglige. På VETiSearch kan du oprette så mange medicinlister som du ønsker, hvilket f.eks. er relevant, hvis du har lagret din medicin flere steder på klinikken eller hvis du har fagdyrlæger med artsspecifikke ønsker til medicin. En personlig medicinliste er også relevant hvis du har en eller flere udkørende dyrlæger der har et varelager i deres bil. I denne video bliver du vist, hvordan man opretter en NY medicinliste til brug i klinikken.

Tilføj veterinært produkt til medicinliste

Hvordan tilføjer jeg et veterinært produkt med nordisk varenummer til en medicinliste? VETiSearch hjælper dig med den daglige medicinhåndtering, det gælder både valg af produkter, lagerføring, samt varebestilling. I denne video vises hvordan en bestemt produkt-pakke tilknyttes en medicinliste. En produkt-pakke kan ligge på flere medicinlister, hvilket er vigtigt, hvis der f.eks. er dyrlæger der arbejder ud af huset som udkørende dyrlæger, og derfor har et ekstra varelager.

Tilføj humant produkt til medicinliste

Hvordan tilføjer jeg et humant produkt med nordisk varenummer til en medicinliste? I denne video vil du blive vist, hvordan du kan tilknytte et humant off-label produkt med nordisk varenummer til en medicinliste.

Ret antal produkter på varelager

Hvordan retter jeg det ønskede antal varer på mit varelager? På VETiSearch kan du oprette medicinlister til dit varelager. I denne video vises, hvordan du retter det ønskede antal af varer på dit varelager. Varelagerets ønskede størrelse er relevant, idet dine løbende medicinbestillinger baseres på disse data.

Restordre, hvad gør jeg?

Hvad gør du, hvis et produkt er i restordre? Det er ikke sjældent tilfældet, at der i en travl hverdag opstår problemer i forbindelse med en restordre af medicin. VETiSearch hjælper dig, så du hurtigt og effektivt skal finde et lignende produkt der indeholder præcis de samme indholdsstoffer og samme styrke, som det produkt der er i restordre - hvis dette altså findes. Hermed sparer du tid og minimerer risikoen for fejlbestilling.

Lageroptælling og medicinbestilling

Hvordan tæller jeg mit lager op, så jeg kan bestille medicin fra mit apotek? På VETiSearch er lageroptælling så hurtig og effektiv, så alle medarbejdere kan varetage optællingen. Optælling kan ske fra en PC, ipad eller telefon, hvilket giver et god oplevelse for medarbejderen. VETiSearch lageroptælling nedsætter risikoen for fejlbestillinger, da varebestillingen generes automatisk ud fra klinikkens listedata. Til slut vil der altid blive vist en estimeret pris på bestillingen. Når bestillingen til apoteket er gennemført, nulstilles lagerlisten automatisk og er derfor klar til næste optælling.